vrije plaatsen voor het schooljaar 2017 - 2018

Voor het schooljaar 2017 - 2018 hebben we voorlopig volgende vrije plaatsen

* eerste kleuterklas  (°2014)         1 IND   

* vierde leerjaar                            2 IND

* vijfde leerjaar                              1 IND en 1 nIND

Als er nog kinderen op de wachtlijst staan, respecteren we de volgorde van de wachtlijst.
Staan er geen kinderen meer op de wachtlijst? Dan kunnen we vrij kinderen inschrijven voor de vrije plaatsen die er zijn vanaf 18 mei.
Zijn er geen vrije plaatsen, dan kunnen we voor die klas niet inschrijven.

Maak vooraf een afspraak op het nummer 03 248 00 48
Voor meer informatie en voor de lijst van de vrije plaatsen kan je terecht op http://www.meldjeaan.antwerpen.be